Потвърждаване на поръчка

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД: В момента сме в процес на обновяване на магазина за да отговаряаме новите изисквания на НАП по приложение 33 на наредба 18